پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی

پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی

چکیده :

مقیاس ناکنش وری بارکلی عنوان پرسشنامه ای است که ۷۰ گویه دارد و با هدف بررسی و سنجش ناکنش وری معرفی و تهیه شده است .نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۴ درجه ای  و از هرگز تا همیشه درجه بندی شده است.

  • روایی و پایایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه مشهد مورد تایید قرار گرفت . همچنین پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ بالای ۷۰% به دست آمد.

عنوان : پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی
تعداد صفحات : ۱۲ صفحه
قیمت : ۱۵۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 378 نمایش

پاسخ دهید