پایان نامه طراحی تاسیسات استخر، سونا، جکوزی

پایان نامه طراحی تاسیسات استخر، سونا، جکوزی

فهرست مطالب :

 • فصل اول ۹
 • طراحی تاسیسات استخر       ۹
 • ۱-۱ مقدمه           ۹
 • ۲-۱ گرم کردن آب استخر     ۱۰
 • ۳-۱ مراحل محاسبه            ۱۱
 • فصل دوم ۱۳
 • تاسیسات استخر     ۱۳
 • ۱-۲ خزینه :         ۱۳
 • ۲-۲ استخر با جریان آب گذرا :          ۱۵
 • ۳-۲ استخر با جریان آب در گردش :    ۱۵
 • ۴-۲ اندازه و ساختمان معمول استخر :  ۱۶
 • ۵-۲ سیستم گردش آب :        ۲۰
 • ۶-۲ پمپ ها :       ۲۲
 • ۶-۲-۱ محاسبه دبی عبوری از پمپ     ۲۴
 • ۶-۲-۲ تعیین هد پمپ          ۲۶
 • ۷-۲ موگیرها ( : (Hair Inter Coptors           ۲۶
 • ۸-۲ لایروبی مکشی :(Vacuum Cleaning)     ۲۷
 • ۹-۲ جبران آب از دست رفته(:(Make Up water          ۲۸
 • ۱۰-۲ ممانعت از جریان معکوس : (preventing back flow)       ۲۸
 • ۱۱-۲ پر کردن استخر از فراز لبه های کناری:    ۲۸
 • ۱۲-۲ مخزن مکش :           ۳۰
 • ۱۳-۲ جکوزی:     ۳۱
 • ۱۳-۲-۱ تاسیسات جکوزی:   ۳۲
 • ۱۳-۲-۲ حجم جکوزی         ۳۲
 • ۱۳-۲-۳ محاسبات جکوزی   ۳۵
 • ۱۳-۲-۴ دبی پمپ جت جکوزی         ۳۶
 • ۱۳-۲-۵ پیش گرمایش آب جکوزی      ۳۸
 • ۱۴-۲ تاسیسات سونای بخار  ۳۸
 • ۱۵-۲ تاسیسات سونای خشک ۳۹
 • ۱۶-۲ حوضچه آب سرد       ۳۹
 • ۱۷-۲ ورودی و رخت کن     ۳۹
 • ۱۸-۲ دوش ها و دست شویی ها          ۳۹
 • فصل سوم            ۴۲
 • فیلتراسیون           ۴۲
 • ۱-۳ فیلترها          ۴۲
 • ۱-۳-۱ فیلتر ماسه ای          ۴۲
 • ۱-۳-۱-۱ فیلترهای شنی تحت فشار     ۴۵
 • ۱-۳-۲ فیلترهای خاک سیلیسی           ۴۹
 • ۱-۳-۲-۱ دیاتوم     ۵۲
 • ۲-۳ ورودی استخر ۵۴
 • ۳-۳ خروجی های استخر      ۵۷
 • ۴-۳ کفابروها        ۵۸
 • فصل چهارم          ۵۹
 • ضد عفونی           ۵۹
 • ۱-۴ روش های ضدعفونی کردن         ۵۹
 • ۱-۴-۱ کلر زنی     ۵۹
 • ۱-۴-۲ هیپو کلریت زن ها    ۶۱
 • ۱-۴-۳ کلر مایع     ۶۳
 • ۱-۴-۴ کلر – آمونیاک          ۶۳
 • آزمایشات :           ۶۵
 • سایر روش های ضدعفونی :  ۶۵
 • ۱-۴-۵ بروم         ۶۶
 • ۱-۴-۶اُزُن           ۶۶
 • ۱-۴-۷ پرتو ماوراء بنفش      ۶۶
 • سایر ملاحظات      ۶۸
 • ۲-۴ عرصه های قدم زنی و گردش      ۶۸
 • ۳-۴ چاهک های فاضلاب     ۶۸
 • فصل پنجم            ۷۰
 • کنترل رطوبت در فضای استخر سرپوشیده         ۷۰
 • ۱-۵ تعیین میزان تبخیر        ۷۰
 • ۲-۵ اصول توزیع هوا         ۷۴
 • ۳-۵ ساختمان جدید ۷۴
 • ۴-۵ نیاز به کنترل رطوبت   ۷۵
 • ۵-۵ طراحی داخلی ۷۶
 • ۶-۵ چگونگی توزیع هوا در سالن های موجود     ۷۷
 • فصل ششم            ۷۸
 • مبانی طراحی استخرهای سرپوشیده      ۷۸
 • ۱-۶ آب به کجا می رود؟      ۷۸
 • ۲-۶ سطوح سرد    ۷۸
 • ۳-۶ سد بخار        ۸۱
 • ۴-۶ رطوبت گیری ۸۳
 • ۵-۶ آرایش بادزن ها           ۸۴
 • ۵-۶-۲ آرایش بادزن (اگزاست / رفت)  ۸۵
 • ۵-۶-۳ آرایش بادزن (تخلیه/ اگزاست/ رفت)       ۸۵
 • ۶-۶ رطوبت گیرها ۸۵
 • نتیجه گیری          ۸۸
 • ضمیمه : -۱ مقابله با بوها     ۸۸
 • -۲یک نمونه از پروژه های اجرا شده استخر       ۹۰
 • طراحی و اجرای تاسیسات استخر ، سونا و جکوزی پروژه مسکونی   ۹۰
 • منابع و مراجع       ۹۳

 

عنوان : پایان نامه طراحی تاسیسات استخر، سونا، جکوزی
تعداد صفحات : ۹۵ صفحه
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 1289 نمایش

پاسخ دهید