مقاله کاربردهای نوین لیپاز در صنعت غذا

مقاله کاربردهای نوین لیپاز در صنعت غذا

فهرست مطالب :

  • کلیات مقاله : ۳
  • هدف : ۳
  • مواد و روشها : ۳
  • بحث و نتایج : ۴
  • نتیجه گیری کلی : ۴
  • مقدمه: ۵
  • کاربردهای لیپاز : ۷
  • لیپاز در پردازش چای : ۱۷
  • نتیجه گیری : ۱۹
  • منابع: ۲۰
عنوان : کاربردهای نوین لیپاز در صنعت غذا
تعداد صفحات : ۲۰ صفحه
قیمت : ۳۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 748 نمایش

پاسخ دهید