مقاله میزان انطباق معابر شهری با نیاز جامعه معلولین و جانبازان

مقاله میزان انطباق معابر شهری با نیاز جامعه معلولین و جانبازان

فهرست مطالب :

 • چکیده : ۳
 • مقدمه. ۴
 • بیان مساله. ۴
 • معلول کیست و معلولیت چیست؟. ۵
 • ضوابط استاندارد طراحی شهری برای جانبازان و معلولان: پیاده روها : ۷
 • سطح شیبدار. ۸
 • ساختمانهای عمومی (مطب پزشکان – ادارات- مساجد- سرویسهای بهداشتی و ….) ۸
 • اهمیت طرح های مناسب برای عابرین پیاده ۹
 • خط مشی های اصلی در طراحی مسیرهای عابران پیاده در معابر شهری شامل موارد زیر است : ۱۰
 • تامین تسهیلات کارآمد برای عابر پیاده : ۱۰
 • نیازهای عابرین پیاده : ۱۱
 • در طراحی مسیرهای تردد عابران پیاده باید به نکات زیر توجه گردد : ۱۳
 • معابر اصلی شهر شیروان و نیاز جامعه جانبازان و معلولین : ۱۵
 • ویژگیهای معلولین و جانبازان شیروانی : ۱۶
 • محدوده میدان امام علی تا پارک کوثر. ۱۸
 • اول خیابان امام خمینی تا کوچه خانلق : ۲۰
 • محدوده اول کوچه خانلق تا جامی.. ۲۱
 • محدوده جامی تا میدان انقلاب : ۲۲
 • میدان انقلاب تا آخر نادری.. ۲۲
 • محدوده میدان انقلاب تا آخر خیابان سعدی.. ۲۳
 • محدوده میدان انقلاب تا اول خیابان خیام. ۲۴
 • محدوده اول خیام تا اول پاسداران. ۲۵
 • محدوده خیابان فلسطین.. ۲۵
 • محدوده خیابان پاسداران. ۲۶
 • محدوده اول پاسداران تا میدان معلم. ۲۷
 • نتیجه گیری : ۳۰
 • پیشنهادات… ۳۱
 • منابع مأخذ : ۳۵

چکیده :

شهر مجموعه ای ترکیب شده از عوامل مختلف طبیعی، اجتماعی و محیطی است که ساخته دست انسان است که خود انسان عنصراصلی آن میباشد که در این بین طراحی شهری نقش موثری ایفا می نماید. طراحی شهری بخشی ازطراحی فضای کالبدی است که با رشته های مختلف علمی و هنری سرو کار دارد و بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر محسوب میشود. در طراحی شهری باید حداقل خدمات و امکانات شهری بصورت یکسان در اختیار تمام اقشار(بویژه جانبازان و معلولین) قرارگیرد و در عین حال تنوع و امکان انتخاب متفاوت را برای گروههای مختلف جامعه فراهم سازد. شهری ایده آل و مناسب باید که تمامی تعاریف فوق را در طراحی شهری خود داشته و نیز به گونه ای طراحی شود که فعالیت تمامی افراد جامعه از هر قشر و با هرمحدودیتی رافراهم نماید. طراحی ،یکی از شاخصه های عمده یک شهر میباشد که برای جانبازان و معلولین جسمی-حرکتی، دعوت کننده و قابل دسترس باشد و مانعی درحرکات و رفت و آمدهای روزمره آنان ایجاد نکند. یک شهروند جانباز و معلول، از حقوق اجتماعی برابری باسایر شهروندان برخوردار است و این حق و حقوق برابر، شامل امکان دسترسی آسان به اماکن مختلف شهری و معابر مناسب برای رفت و آمد این قشر جامعه میباشد. به جای دلسوزی برای این قشر بهتر نیست بستر مناسب برایشان مهیا نماییم؟ هدف از این مقاله بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین و جانبازان شهرشیروان بصورت توصیفی و تحقیقی میباشد. پس از جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی، به تجزیه و تحلیل آن مبادرت نموده و مورد بر رسی قرار گرفته و این نتیجه اتخاذ گردید که مناسب سازی محیط برای معلولان و جانبازان باید در کلیه نقاط شهر شیروان لحاظ گردد وبه یک یا دو خیابان اصلی شهر منتهی نگردد.

عنوان : میزان انطباق معابر شهری با نیاز جامعه معلولین و جانبازان
تعداد صفحات : ۳۵ صفحه
قیمت : ۶۰۰۰ تومان
فرمت فایل : DOCX
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : - - -

تعداد نمایش : 625 نمایش

پاسخ دهید