مقاله قلمرو حقوق ثالث دربرابر تصمیمات و اقدامات خلاف مقررات مجمع و مدیران

مقاله قلمرو حقوق ثالث دربرابر تصمیمات و اقدامات خلاف مقررات مجمع و مدیران

چکیده :

یکی از مهمترین مباحث مربوط به مسوولیت مجمع و مدیران در برابر اشخاص ثالث می باشد و در صورتی که اشخاص فوق مرتکب تخلف شده و از این تخلف به اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، به صورت تضامنی مسوولیت خواهند داشت و به مسوولیت مدیران در مواد مختلفی اشاره شده است ولی مهمترین مواد مربوط به مسوولیت مدیران و مدیر عامل مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۲۷۳ و ۲۹۷ لایحه اصلاحی می باشد که ذیلا به بررسی مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۲۹۷لایحه اصلاحی می پردازیم و ماده ۲۷۳ نیز در این پژوهش بررسی خواهد شد.

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بـوده و در مقابـل اشـخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است و برابر ماده ۱۲۵ از همان قانون مـدیرعامـل شـرکت نماینده شرکت محسوب و حق امضا دارد. به صراحت ماده ۱۳۵ همین قانون کلیه اقدامات و اعمال مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث معتبر اسـت و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقـدامات آنان را غیر معتبر دانست.

کلید واژه : مسوولیت ، مجمع ، مدیران ، مقررات ، حقوق ثالث

عنوان : مقاله قلمرو حقوق ثالث دربرابر تصمیمات و اقدامات خلاف مقررات مجمع و مدیران
تعداد صفحات : ۲۰ صفحه
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 362 نمایش

پاسخ دهید