مقاله عوامل مؤثر در پیاده سازی سیستم مدیریت رابطه با مشتری در شرکت های بیمه (شرکت سهامی بیمه ایران)

مقاله عوامل مؤثر در پیاده سازی سیستم مدیریت رابطه با مشتری در شرکت های بیمه (شرکت سهامی بیمه ایران)

فهرست مطالب :

 • چکیده : ۴
 • مبانی نظری پژوهش…. ۵
 • کارکرد مدیریت‌ ارتباط با مشتری در شرکت‌های بیمه. ۵
 • یکپارچه کردن کانال‌های چـندگانه ارائهـ‌ خدمت‌ و فروش‌ به‌ مشتریان. ۷
 • بازاریابی هدفمند برای ایجاد وفاداری و گسترش مشتریان. ۸
 • مدیریت مؤثر کانال‌های توزیع. ۹
 • مدل نظری تحقیق(مدل ۴ بعدی‌ موفقیت‌ پیـاده‌سازی CRM‌ ) ۱۱
 • تمرکز بر مشتریان کلیدی.. ۱۲
 • ارزیابی ارزش طـول عمر مشتریان. ۱۳
 • شخصی‌سازی.. ۱۳
 • شاخص‌های سنجش بعد«تمرکز روی مشتریان‌ کلیدی»: ۱۴
 • سازماندهی متناسب با CRM… 14
 • ساختار سازمانی.. ۱۴
 • تعهد منابع سازمان‌ : ۱۵
 • مدیریت منابع انسانی.. ۱۵
 • شـاخص‌های‌ سنجش بعد«سازماندهی متناسب»: ۱۶
 • مدیریت دانش…. ۱۷
 • یادگیری و تولید‌ دانش…. ۱۷
 • انتشار و تسهیم دانش…. ۱۷
 • به کارگیری دانش…. ۱۸
 • شاخص‌های سـنجش‌ بعد«مدیریت دانش»: ۱۸
 • تکنولوژی.. ۱۸
 • شاخص‌های سنجش بعد«تکنولوژی»: ۱۹
 • مدل آمـادگی سازمان برای اجرای CRM… 19
 • روش‌شناسی پژوهش…. ۲۰
 • نتیجه‌گیری و پیشنهادات… ۲۲
 • سازماندهی متناسب با CRM… 22
 • تکنولوژی.. ۲۳
 • تمرکز بر مـشتریان کلیدی.. ۲۵
 • مدیریت دانش…. ۲۵
 • منابع و مأخذ : ۲۷
عنوان : عوامل مؤثر در پیاده سازی سیستم مدیریت رابطه با مشتری

در شرکت های بیمه (شرکت سهامی بیمه ایران)

تعداد صفحات : ۲۷ صفحه
قیمت : ۳۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : -

تعداد نمایش : 708 نمایش

پاسخ دهید