مقاله طراحی بهینه ریزشبکه ها (ترجمه شده)

مقاله طراحی بهینه ریزشبکه ها (ترجمه شده)

چکیده :

ریزشبکه ها به عنوان شاخه ای از منابع انرژی پراکنده که به یک گروه از بارهای پراکنده در حالت های متصل به شبکه و شبکه های ایزوله (منفصل از شبکه) خدمات ارایه می کنند، شناخته می شوند. امروزه، مفهوم ریزشبکه ها یک موضوع کلیدی در شبکه های هوشمند است که نیازمند یک روش سیستماتیک برای ساختن بهینه است. طبق استاندارد IEEE 1547.4، سیستم های توزیع بزرگ را می توان به منظور تسهیل کنترل قدرتمند و زیرساخت های عملیاتی در سیستم های توزیع آینده، به تعدادی زیرشبکه خوشه بندی نمود. با این حال، خوشه بندی سیستم های بزرگ به مجموعه ای از ریزشبکه ها با قابلیت اطمینان و امنیت بالا، در مقالات فعلی گزارش نشده است. برای پر کردن این شکاف، این مقاله یک رویکرد سیستماتیک و بهینه شده برای طراحی ریزشبکه ها با احتساب جنبه های قابلیت اطمینان و موارد مربوط به امنیت سیستم، ارایه می دهد. طراحی بهینه، خطاهای پایدار و موقت را برای قابلیت اطمینان سیستم از طریق یک شاخص ترکیبی احتمالاتی قابلیت اطمینان، و تعادل قدرت حقیقی و رأکتیو را برای تأمین امنیت در نظر می گیرد. بارها متغیر فرض شده و فناوری های متفاوت تولید پراکنده (DG) در نظر گرفته می شوند. طراحی مفهومی، فرمول بندی مشکل و الگوریتم های راه حل در این مقاله معرفی می شوند. سیستم توزیع شناخته شده PG&E 69- باسه به عنوان سیستم آزمون انتخاب می شود. اثر ضرایب بهینه سازی روی طراحی و نیرومندی الگوریتم ها با استفاده از مطالعات حساسیت بررسی می شود.

عنوان : طراحی بهینه ریزشبکه ها (ترجمه شده)
تعداد صفحات : ۱۸ صفحه
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 760 نمایش

پاسخ دهید