مقاله تعارض قوانین در اسناد تجاری

مقاله تعارض قوانین در اسناد تجاری

فهرست مطالب :

 • مقدمه : ۳
 • اسناد تجارتی.. ۶
 • شرایط ماهوی اسناد تجاری.. ۶
 • اهلیت صدور اسناد تجاری (کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰-۱۹۳۱) ۶
 • حقوق افغانستان. ۷
 • شرایط شکلی اسناد تجاری (کنوانسیونهای ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱) ۹
 • حقوق افغانستان. ۱۰
 • قانون حاکم بر طرق اعمال حقوق ناشی از اسناد تجاری.. ۱۲
 • قواعد حل تعارض در اسناد تجاری : ۱۲
 • قوانین حاکم بر اسناد تجاری.. ۱۳
 • قانون حاکم بر شکل و اعتبار اسناد تجاری: قانون محل تنظیم سند. ۱۴
 • قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: قانون کشور محل ایجاد سند. ۱۶
 • قانون حاکم بر انتقال اسناد تجاری: قانون محل انتقال. ۱۷
 • قانون حاکم بر تعهدات اسناد تجاری: هر تعهد تابع قانون کشور محل ایجاد تعهد. ۱۷
 • خلاصه قواعد حل تعارض اسناد تجاری.. ۱۸
 • منابع : ۲۱

عنوان : مقاله تعارض قوانین در اسناد تجاری
تعداد صفحات : ۲۱ صفحه
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 101 نمایش

پاسخ دهید