مقاله تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده ها

مقاله تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده ها

چکیده :

شناسایی عوامل تصادفات جاده ای و یافتن راه حل های مناسب جهت بر طرف نمودن آنها به دلیل هزینه های گزاف اجتماعی و اقتصادی و آثار کوبنده فیزیکی و روانی آن روی افراد و جوامع، از مهمترین موضوعات تحقیقات علمی در خصوص ایمنی جاده ها بشمار می رود. در بین این عوامل، عوامل انسانی در ۹۰ تا ۹۵ درصد از موارد مربوط به تصادفات به تنهایی یا مشترکا” با عوامل دیگر مسؤولیت وقوع حادثه را بر عهده داشته است. در بین عوامل انسانی مؤثر در تصادفات جاده ای خطاهای ادراکی راننده به دلیل عدم درک و فهمیدن فضا و به تبع آن عدم تمرکز لازم در رانندگی صورت می گیرد. بدین ترتیب شناخت عوامل حواس پرتی راننده (شامل دو دسته عوامل بیرونی و درونی) و تلاش برای کم کردن این خطای انسانی از طریق اقدامات گوناگون می تواند در کاهش حجم تصادفات و عوامل منجر به آن تاثیر بسزایی داشته باشد. لذا هدف این مقاله آن است که به شناسایی و ارزیابی اثرات احتمالی تابلوهای تبلیغات کنار جاده ای به عنوان یکی از عوامل بیرونی بر هم زننده حواس راننده را مورد ارزشیابی قرارداده و با مروری بر تحقیقات گذشتگان، نتایج را تحلیل نماید. در این راستا روش هائی را که بهمنظور اثبات فرضیه مشترک موضوع این مقاله با عنوان “بررسی تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جاده ای بر ایمنی جاده ها” مورد استفاده قرار گرفته اند دسته بندی و سپس به تحلیل نتایج و راهکارهای ارائه شده در هریک پرداخته شد. در نهایت نتیجه گردید که تابلوهای تبلیغاتی به صورت بالقوه در حواس پرتی رانندگان موثر بوده و نقش مهمی در عوامل منجر به تصادفات جاده ای دارند. همچنین پیشنهاد می گردد که علاوه بر پارامترهای اشاره شده در تحقیقات مذکور، توجه به همجواری تابلوهای تبلیغاتی با سایر عوامل ثابت و متحرک پیرامونی آن ها شامل کاربری های مختلف (مسکونی، تجاری, صنعتی)، جاذبه های طبیعی و بصری، نوع عملکرد راه (گردشگری، باری، صنعتی و…) از یک سو و همچنین شاخصه های اجتماعی و فرهنگی استفاده کنندگان از راه ضروری به نظر می رسد.

کلید واژه : ایمنی جاده ها، تابلوهای تبلیغاتی، عامل انسانی،خطای ادراکی، حواس پرتی راننده.

عنوان : مقاله تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده ها
تعداد صفحات : ۱۳ صفحه
قیمت : ۴۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : -

تعداد نمایش : 721 نمایش

پاسخ دهید