مقاله بررسی کاربریهای آموزشی و انطباق آن با استانداردهای شهرسازی (مطالعه موردی: پهنه التیمور مشهد)

مقاله بررسی کاربریهای آموزشی و انطباق آن با استانداردهای شهرسازی (مطالعه موردی: پهنه التیمور مشهد)

فهرست مطالب :

 • چکیده : ۳
 • مقدمه : ۴
 • بیان مسأله و ضرورت پژوهش : ۵
 • اهداف پژوهش : ۶
 • سوالات پژوهش : ۷
 • پیشینه پژوهش : ۷
 • مبانی نظری : ۹
 • معرفی محدوده مورد مطالعه : ۱۳
 • جامعه آماری : ۱۳
 • جمعیت محدوده مورد مطالعه : ۱۴
 • تعداد دانش آموز مقطع راهنمایی(متوسطه اول) در پهنه التیمور : ۱۵
 • تعداد دانش آموز مقطع متوسطه دوم در پهنه التیمور : ۱۶
 • بررسی فضای آموزشی مدارس ابتدایی دخترانه: ۱۸
 • مکانیابی محل آموزشی با انواع راههای ارتباطی : ۲۵
 • آزمون فرضیات، نتیجه و پیشنهاد : ۲۵
 • فرضیه های پژوهش : ۲۵
 • نتایج : ۲۶
 • پیشنهادها : ۲۷
 • منابع و ماخذ : ۲۹
عنوان : بررسی کاربریهای آموزشی و انطباق آن با استانداردهای شهرسازی
تعداد صفحات : ۲۹ صفحه
قیمت : ۴۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 645 نمایش

پاسخ دهید