مقاله بررسی مشکلات حمل و نقل شهری و بین شهری (مطالعه موردی : شهر مشهد)

مقاله بررسی مشکلات حمل و نقل شهری و بین شهری (مطالعه موردی : شهر مشهد)

فهرست مطالب :

 • چکیده : ۴
 • مقدمه : ۵
 • معیارهای انتخاب سیستم حمل و نقل عمومی : ۵
 • معیارهای اقتصادی و بهره برداری شامل : ۵
 • معیارهای اقتصاد ملی : ۵
 • اثرات غیر قابل سنجش : ۵
 •  هزینه های ناشی از پارکینگ : ۵
 • هزینه زمین.. ۵
 • هزینه آماده سازی زمین.. ۶
 • هزینه های پرسنلی سالیانه. ۶
 • هزینه های ناشی از تراکم ترافیک : ۶
 • هزینه های ناشی از تصادفات.. ۶
 • هزینه های ناشی از آلودگی محیط زیست… ۶
 • برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری : ۶
 • عرضه و تقاضا در حمل و نقل : ۷
 • متغیرهای مهم اقتصاد بهره برداری در انتخاب سیستم حمل و نقل مناسب : ۸
 • ۱-۱ ظرفیت شبکه. ۹
 • ۲-۱ هزینه های سرمایه گذاری.. ۹
 • ۳-۱ ظرفیت سیستم حمل و نقل.. ۱۰
 • ۴-۱ سودمندی سیستم. ۱۰
 • معیارهای اقتصاد ملی.. ۱۰
 • تاریخچه حمل و نقل : ۱۱
 • جنبه های حمل و نقل.. ۱۳
 • مد های حمل و نقل.. ۱۳
 • انواع حمل و نقل : ۱۳
 • طبقه بندی های حمل و نقل : ۱۴
 • حمل و نقل و ارتباطات.. ۱۴
 • حمل و نقل ، فعالیت ها و کاربری زمین.. ۱۴
 • بررسی مشکلات حمل و نقل شهری : ۱۵
 • اهداف کلی و اساسی سازمان تاکسیرانی : ۱۹
 • وظایف سازمان : ۲۰
 • تأکید بر کنترل تاکسی های درون شهری : ۲۰
 • ضوابط حمل و نقل برون شهری : ۲۱
 • شرکت های حمل ونقل جاده ای باید چه کنند؟. ۲۱
 • هزینه های مختلف شرکت های حمل ونقل.. ۲۲
 • مشکلات حمل و نقل برون شهری : ۲۳
 • پیشنهادات : ۲۵
 • نتیجه گیری : ۲۷
 • منابع و مأخذ : ۲۸
عنوان : مقاله بررسی مشکلات حمل و نقل شهری و بین شهری (مطالعه موردی : شهر مشهد)
تعداد صفحات : ۲۸ صفحه
قیمت : ۹۵۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 422 نمایش

پاسخ دهید