فیزیکی

در حال نمایش یک نتیجه

  • 7

    پژوهش آونگ فیزیکی

    فهرست مطالب : مقدمه :. ۳ معادله حرکت آونگ ساده. ۳ استفاده استعاری در علوم اجتماعی.. ۴ آونگ فیزیکی (آونگ کاتر). ۴ شرح :. ۶ خاصیت سینوسی نوسان: ۶ فرکانس و دوره تناوب: ۹ دامنه نوسان: ۱۰ سرعت زاویه ای...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش