بیمه ایران | دانشجویان | دانلود | کارآموزی | کاملترین | گزارش

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پروژه کارآموزی (بیمه ایران)

    فهرست مطالب : مقدمه. ۲ فصل اول:  صاحبان سهام و مؤسسان شرکت... ۷ استخدام نیروی متخصص.... ۹ تهیه مکان برای دفتر کار شرکت... ۹ خرید اثاثیه و لوازم اداری.. ۱۰ اولین کارمندان شرکت... ۱۰ هزینه تأسیس.... ۱۰ فصل دوم: سیاست...

    فروشگاه فالود