بررسی | پزوهش | تصویر برداری | روش های

نمایش یک نتیجه

  • 1

    پژوهش بررسی روش های تصویربرداری

    فهرست مطالب : تاریخچه تصویربرداری : ۳ فلکسوگراف : ۹ مثبت های طراحی شده با دست یا رنگ شده: ۱۰ نوردهی با استفاده از خورشید: ۱۴ استفاده از عکسهای دیجیتالی برای قلم زنی: ۱۹ آماده سازی سطح صفحه برای استفاده...

    فروشگاه فالود