بحران | راه آهن | مدیریت | مقاله

نمایش یک نتیجه

  • 0

    مقاله مدیریت بحران در راه آهن

    چکیده : بروز حوادث شغلی ، حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی در تمام کشورهای جهان همراه با صدمات انسانی و خسارتهای مالی فراوان است . اما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران از طرفی با توجه به قرار...

    فروشگاه فالود