انبارداری | پروژه | کارآموزی

نمایش یک نتیجه

  • 3

    پروژه کارآموزی انبارداری

    چکیده : کار انبارداری یک شغل مهم و پرمسؤلیتی است . اجناس و موجودیهای انبار با ید تحت اختیار یک انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس یکی از مهمترین عوامل هزینه است که به طور متوسط ۵۵ درصدهای تمام...

    فروشگاه فالود