ارزشیابی | بررسی | پژوهش | طبقه بندی | مشاغل | مقاله

نمایش یک نتیجه

  • 1

    مقاله بررسی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

    چکیده : بدون شک مهمترین منبع استراتژیک یک جامعه و به تبع آن یک سازمان،نیروی انسانی‌ است که از ارزشی والا برخوردار است.طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل و سپس اجرای‌ صحیح آن به منابع انسانی یک سازمان امکان می‌دهد که...

    فروشگاه فالود