0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

آینده

در حال نمایش 2 نتیجه

 • 1

  رساله دکتری سیاست پژوهان و آینده پژوهان و استراتژیست های آینده

  فهرست مطالب : ۱ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ          ۲۱ ۲ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع ۲۲ ۱-۲       ﭘﺴﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی۲۳ ۲-۲       ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻨﺎوری۲۴ ۳-۲       آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ۲۴ ۳روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۲۶ ۴ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ    ۲۷ ۵اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ          ۲۹ ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ       ۳۰ ۷زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﻘﯿﻖ   ۳۱ ۸ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ           ۳۲...

  فروشگاه فالود

 • 0

  مقاله گذشته ، حال و آینده وابستگی بازاریابی

  چکیده : دیدگاه تعریف مجدد ' بازآر یابی ' توسط AMA در اصطلاحات خدماتی / رابطه ای مطرح شده است ، و یک بازنگری جدیدد در مسیر رایج تحقیق در بازآریابی صورت گرفته است (لیتر و تاینان ۲۰۰۵) ، آن...

  فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش