آثار | باستانی | دانلود | سیستان و بلوچستان | کاملترین فایل | نگرش

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پژوهش نگرشی بر آثار باستانی سیستان

    چکیده : ‌‌‌سـیستان‌ از لحاظ آثار باستانی بسیار مشهور و مورد توجه باستان شناسان بوده است. دکتر‌ ریـچارد‌ فـرای‌، اسـتاد دانشگاه هاروارد آمریکا که در آذر ماه سال ۱۳۳۰ شمسی از سیستان بازدید کرده‌ است می‌گوید:«سیستان بهشت بـاستان شناسان است...

    فروشگاه فالود