پروپوزال بررسی رابطه یادگیری با احساس تنهایی در کودکان ۷ الی ۱۱ سال 12000 تومان

پروپوزال بررسی رابطه یادگیری با احساس تنهایی در کودکان ۷ الی ۱۱ سال

عصر انفجار اطلاعات ، پیشرفت علم و فناوری و گسترش دامنه علوم مختلف ضرورت کسب اطلاعات بیشتر و بادوام تر در زمان کوتاه تر را اجتناب ناپذیر ساخته است، بنابراین یکی از وظایف متخصصان تعلیم و تربیت ، [...]

مشاهده و خرید
بررسی میزان کارآمدی مراکز اختلالات یادگیری در رفع مشکلات درس ریاضی (پایان نامه کارشناسی) 24000 تومان

بررسی میزان کارآمدی مراکز اختلالات یادگیری در رفع مشکلات درس ریاضی (پایان نامه کارشناسی)

طی سال های اخیر ، ادبیات پژوهش در زمینه اختلال ریاضیات ، پیشرفت نسبی خوبی را نشان داده است. بنابراین ویژگی های کودکان با اختلال ریاضیات از چشم اندازهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این [...]

مشاهده و خرید
راه کارهای ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی) 7000 تومان

راه کارهای ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی)

آموزش و یادگیری، از دید باز نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است. رشد و توسعه جوامع بشری بدون توجه به آن امکان پذیر نمی باشد. و به همین خاطر همه ساله سرمایه های هنگفتی صرف آموزش و [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و همکاران ۱۹۹۱ 2000 تومان

پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و همکاران ۱۹۹۱

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری یک ابزار خودگزارش دهی ۸۱ آیتمی برای ارزیابی راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری در دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی است. پینتریچ، اسمیت، گارسیا و مک [...]

مشاهده و خرید
مقاله اثر سرمایه های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی گری  مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه های نوشتاری 6000 تومان

مقاله اثر سرمایه های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه های نوشتاری

هدف این پژوهش ارائه راهکارهای کاربردی به منظـور ارتقـای سـطح نـوآوری سـازمانی رسانه هـای نوشتاری و به طور اخص روزنامه های پرشمارگان براساس سرمایه های فکری و با میانجی گری مدیریت دانش و یادگیری [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزان کلاسم را در فرایند آموزش فعال سازم ؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزان کلاسم را در فرایند آموزش فعال سازم ؟

روش های فعال تدریس به روش هایی اشاره دارد که بتواند فعالیت های دانش آموزان را تقویت و یادگیری را به یک جریان دوسویه تبدیل نماید. بنابراین معلم باید فراگیران را با مطالب یادگرفتنی درگیر سازد و راه [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی و آب هوایی 2000 تومان

اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی و آب هوایی

من سعی کردم طی مطالعات ، بررسی ، نظرخواهی های مختلف و گردآوری اطلاعات تلاش خود در را جهت رفع این مشکل قرار دهم در. این از راه اولیای مدرسه ـ همکاران ، دانش آموزان کمک گرفتم .

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟

از سنین نخستین دبستان باید کودکان را بتدریج با نماز آشنا به و نماز خواندن تشویق کرد . بسیار مشاهده شده است که کودکان در کنار پدر و مادر ا می یستند به یا تنهایی نماز خواندن را ها آن تقلید می کنند.

مشاهده و خرید
تجربیات مدون شده میزان استفاده معلمان از روش های نوین یاددهی یادگیری 2000 تومان

تجربیات مدون شده میزان استفاده معلمان از روش های نوین یاددهی یادگیری

در این نوشته، روش‌های کلاس‌داری را از دیدگاه برخی از معلمین موفق و یا شاگردان دبیرستانی می‌نگریم، لذا نمونه کارهای موفق، با توجه به عوامل مختلف رفتاری، مورد بررسی قرار داده شده است.

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی ؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی ؟

یکی از شرایط ویژه که در آن معلمان به مقتضای شرایط می بایست کار یاددهی یادگیری را به پیش ببرند ، وجود مدارس کوچک با کلاسهای چند پایه است . در این مدارس تعداد دانش آموزان کم بوده و این مدارس در [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟

جغرافیا یک دانش است که ما را با محیط پیرامون خود آشنا می کند. جغرافی از دو کلمه Geo,Graphusگرفته شده وبه معنای شناسایی محیطی که در آن زندگی می کنیم است. علم جغرافیا از علوم اجتماعی است که تمرکز [...]

مشاهده و خرید