پروپوزال بررسی لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران 11000 تومان

پروپوزال بررسی لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران

برخی ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار عبارتند از: ارتباط بین فرد و جامعه و ارتکاب رفتارهای ناهنجار و خلاف مقررات اجتماعی افراد بزهکار نسبت به ارزش ها، هنجارها و مقررات اجتماعی بی تفاوت هستند یا کمتر [...]

مشاهده و خرید
بزهکاری اطفال و نوجوانان در آئین دادرسی کیفری ایران (کارتحقیقی۱) 7000 تومان

بزهکاری اطفال و نوجوانان در آئین دادرسی کیفری ایران (کارتحقیقی۱)

بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی [...]

مشاهده و خرید