مقاله قلمرو حقوق ثالث دربرابر تصمیمات و اقدامات خلاف مقررات مجمع و مدیران 12000 تومان

مقاله قلمرو حقوق ثالث دربرابر تصمیمات و اقدامات خلاف مقررات مجمع و مدیران

یکی از مهمترین مباحث مربوط به مسوولیت مجمع و مدیران در برابر اشخاص ثالث می باشد و در صورتی که اشخاص فوق مرتکب تخلف شده و از این تخلف به اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، به صورت تضامنی مسوولیت خواهند [...]

مشاهده و خرید
مقاله اثر مطالبه وجه التزام بر شرط انفساخ محقق شده در قرارداد 12000 تومان

مقاله اثر مطالبه وجه التزام بر شرط انفساخ محقق شده در قرارداد

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده  یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از [...]

مشاهده و خرید
مقاله شرط وجه عدم التزام به قرارداد 3000 تومان

مقاله شرط وجه عدم التزام به قرارداد

در کنار شرط وجه التزام و خیار شرط در قراردادها، شرط دیگری در معاملات درج میشود که میتـوان از آن با نام شرط وجه عدم التزام تعبیر کرد. شرط وجه عدم التزام، از یک سو بـا شـروط مربـوط بـه تعیـین خسارت [...]

مشاهده و خرید
مقاله هزینه یابی بر مبنای زمان 4000 تومان

مقاله هزینه یابی بر مبنای زمان

کنترل هزینه ها در واحدهای تولیدی و خدماتی همواره مو رد توجه بوده است و یکی از ضرو.ری ترین فعالیت های این واحد به حساب می آید.به یقین می توان اظهار داشت که امروزه تغییر در روش ها و فرایندهای کنترل [...]

مشاهده و خرید
مقاله عوامـل هزینـه سربـار 5000 تومان

مقاله عوامـل هزینـه سربـار

سربار در واقع هزینه هایی می باشند که مستقیماً در ساخت کالا و تولید محصول دخالت ندارند و به راحتی نمی توان تحمل این هزینه ها را به تولید کالا یا محصولی خاص یا سفارشی مشخص مرتبط دانست.

مشاهده و خرید
مقاله تفاوت گزارشگری مالی و مدیریتی 5000 تومان

مقاله تفاوت گزارشگری مالی و مدیریتی

نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شود که به آنها “صورت های مالی” گفته می شود. این گزارش ها دارای چهارچوب و شکل خاصی می باشند که برای تهیه آن ها باید اصول حسابداری و [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه مهارت های زندگی و ادراک دلبستگی با تحمل ناکامی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند 3000 تومان

بررسی رابطه مهارت های زندگی و ادراک دلبستگی با تحمل ناکامی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند

ناکامی را حالت یا حس مزمن و عمیق ناامنی و نارضایتی ناشی از مشکلات حل نشده تعریف شده است. ناکامی به عنوان یک حالت عاطفی پیچیده، زمانی که ما در زندگی به مانعی برخورد میکنیم به وجود میآید. هدف پژوهش [...]

مشاهده و خرید
مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF وGIFT 6000 تومان

مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF وGIFT

پژوهش شبه آزمایش از نوع بیش آزمون ، پس آزمون دو گروهی بود . جامعه مورد پژوهش شامل کلیه بانوان ناباروری بودند که برای انجام IVF و GIFT به مراکز ناباروری مشهد مراجعه کرده بودند. از بین داوطلبین ۳۰ [...]

مشاهده و خرید
مقاله رابطه تماشای برنامه های ماهواره ای بر روی جهت گیری هویتی دختران نوجوان 5000 تومان

مقاله رابطه تماشای برنامه های ماهواره ای بر روی جهت گیری هویتی دختران نوجوان

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تماشای برنامه های ماهواره ای بر سبک هویتی دختران نوجوان دبیرستانی در شهرستان ایرانشهر میباشد در این پژوهش دختران نوجوانی که از ماهواره و همچنین اینترنت استفاده [...]

مشاهده و خرید
مقاله دانستنی های بیمه آتش سوزی 3000 تومان

مقاله دانستنی های بیمه آتش سوزی

آتش عبارتست از یک سری عملیات شیمیایی و اکسیداسیون سریع حرارت زای مواد قابل اشتعال که وقوع آن نیاز به عوامل فیزیکی و شیمیایی متعددی دارد که سه عامل مهم آن عبارتست از اکسیژن ، حرارت و ماده سوختنی ، [...]

مشاهده و خرید