اثربخشی آموزشهای شناختی -رفتاری بر تعدیل احساس گناه و کاهش افسردگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی (پروپوزال کارشناس ارشد) 11000 تومان

اثربخشی آموزشهای شناختی -رفتاری بر تعدیل احساس گناه و کاهش افسردگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی (پروپوزال کارشناس ارشد)

عقب ماندگی ذهنی۱ در ۲-۳ درصد کل یک جامعه دیده می شود و مشکل بزرگی برای هر جامعه به حساب می آید(هب, ۲۰۰۰). خانواده های کودک عقب مانده ذهنی با مسائل گوناگون روان شناختی روبه رو هستند.عقب ماندگی [...]

مشاهده و خرید
تست های تألیفی کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری (سرمد، بازرگان، حجازی) 2500 تومان

تست های تألیفی کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری (سرمد، بازرگان، حجازی)

محصول مورد نظر شامل تست های تألیفی کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری می باشد که شامل ۲۲۱ تست همراه با پاسخنامه به صورت فایل PDF جمع آوری شده جهت استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد .

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟

توسعه هر کشور در گرو به کار گیری صحیح عوامل مؤثر در آن است . سیاست گذاران و برنامه ریزان باید ضمن شناخت این عوامل آن را به شکل بهینه مورد استفاده قرار دهند تا بیشترین بازدهی و نتیجه را عاید جامعه [...]

مشاهده و خرید