اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم؟

ضعف وکم کاری که دانش آموزان درساعت انشا ونگارش ازخود نشان می دادند مرابرآنداشت که این مسئله رابه صورت موشکافانه ای ،مورد کنکاش و وبررسی قرار دهم واین کلاس ها رااز یک نواختی خارج سازم. همین امر [...]

مشاهده و خرید
پروژه رابطه سبکهای شخصیت و هوش هیجانی در موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان دوره متوسطه 4500 تومان

پروژه رابطه سبکهای شخصیت و هوش هیجانی در موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان دوره متوسطه

هوش، توانی است که به دشواری تعریف می شود؛ زیرا عناصر زیادی وارد عمل می شود و در افراد مختلف به شیوه¬های مختلف تعریف می شوند تا تعیین مکانیسم دقیق آن امکانپذیر باشد. اما می توان جلوه¬های هوش را [...]

مشاهده و خرید
تجربیات مدون بررسی مشکلات کتب و روش تدریس کتاب های زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه 5000 تومان

تجربیات مدون بررسی مشکلات کتب و روش تدریس کتاب های زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه

در نظام آموزشی ایران اسلامی برنامه درسی زبان واربیات فارسی جایگاهی رفیع وارزشمند دارد .چراکه این درس از طرفی حافظ میراث فرهنگی واز سوی دیگرمناسب ترین ابزار انتقال فرهنگ ومعارف دینی وملّی ما از [...]

مشاهده و خرید