اثربخشی آموزشهای شناختی -رفتاری بر تعدیل احساس گناه و کاهش افسردگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی (پروپوزال کارشناس ارشد) 11000 تومان

اثربخشی آموزشهای شناختی -رفتاری بر تعدیل احساس گناه و کاهش افسردگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی (پروپوزال کارشناس ارشد)

عقب ماندگی ذهنی۱ در ۲-۳ درصد کل یک جامعه دیده می شود و مشکل بزرگی برای هر جامعه به حساب می آید(هب, ۲۰۰۰). خانواده های کودک عقب مانده ذهنی با مسائل گوناگون روان شناختی روبه رو هستند.عقب ماندگی [...]

مشاهده و خرید
مقاله اثر بخشی رواندرمانگری بین فردی به شیوه گروهی،بر کاهش علائم افسردگی،بهبود کیفیت زندگی،افزایش رضایت زناشوئی زنان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان 4000 تومان

مقاله اثر بخشی رواندرمانگری بین فردی به شیوه گروهی،بر کاهش علائم افسردگی،بهبود کیفیت زندگی،افزایش رضایت زناشوئی زنان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان

عاطفه عبارتست از حالت هیجانی شخص که اندیشه او را همراهی می کند. عاطفه و هیجان اغلب به طور متداول به کار می روند.اما خلق حالتی نافذ تر و پایاتر از دو حالت قبلی است.بدین معنی که ممکن است خلق کسی در [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه اثربخشی آموزش آگاهی جنسی بر خودپنداری جنسی دختران مجرد دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 27000 تومان

پایان نامه اثربخشی آموزش آگاهی جنسی بر خودپنداری جنسی دختران مجرد دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی افزایش آگاهی جنسی بر خودپنداری جنسی دختران مجرد دانشگاه آزادشیراز می باشد. لذا پژوهش حاظر . لذا پژوهش حاضر توصیفی و از نوع آزمایشی میباشد.جامعه آماری این پژوهش [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش 20000 تومان

پایان نامه بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش

امروزه اثربخشی و توانمندی هایS5 عوامل مؤثری در افزایش کارایی سازمان ها محسوب می شوند و در سازمان ها هرگونه کاهش عملکرد و بازده نتایج را می توان با توجه به عوامل درونی سازمان ها بررسی نمود و نگاه [...]

مشاهده و خرید