بررسی نقش انواع ابزارهای تبلیغاتی برمیزان جذب گردشگران (پایان نامه کارشناسی) 16000 تومان

بررسی نقش انواع ابزارهای تبلیغاتی برمیزان جذب گردشگران (پایان نامه کارشناسی)

در قرن حاضر توجه به صنعت گردشگری اهمیت بسیاری پیدا کرده است به طوری که یکی از منابع اصلی درآمدی کشورها صنعت توریسم می باشد ، بنابراین ازوم برنامه ریزی مناسب برای این منظور فراهم است.

مشاهده و خرید
پروپوزال بررسی نقش طراحی معماری در افزایش توانمندی سالمندان در استفاده از فضای مسکونی 11000 تومان

پروپوزال بررسی نقش طراحی معماری در افزایش توانمندی سالمندان در استفاده از فضای مسکونی

پدیده سالمندی دوره‌ای اجتناب ناپذیر از زندگی هر فرد به‌حساب‌می‌آید. سالمندی و کهنسالی به‌عنوان آخرین دوره از یک چرخه زندگی طبیعی،عبارت است از مجموعه ای از روند تغییرات رشد طبیعی و هماهنگ که [...]

مشاهده و خرید
پروژه اقامتگاه بین راهی 9000 تومان

پروژه اقامتگاه بین راهی

کیفیت راه های زمینی به عنو ان پر استفاده ترین مسیرهای حمل و نقل ,اهمیت زیادی در افزایش کیفیت حمل و نقل مسافر و بار دارد.این کیفیت شامل نوسازی و بهسازی جاده ها ,نظارت و خدمات دهی انتظامی و درمانی [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی آلودگی های زیست محیطی (مطالعه موردی : شهر مشهد) 6000 تومان

مقاله بررسی آلودگی های زیست محیطی (مطالعه موردی : شهر مشهد)

از مسائل مهم در مورد آب و هوا که تأثیر بسیار زیادی در سلامتی انسانها در یک منطقه دارد مسئله آلودگی زیست محیطی می باشد. همچنین از مهمترین چالش هایی که امروزه در ارتباط با اقلیم مطرح است بحث مربوط [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی تطبیقی نقوش سفالینه های نیشابور در گرافیک ایران و مقایسه آن با دیزاین غربی 3000 تومان

مقاله بررسی تطبیقی نقوش سفالینه های نیشابور در گرافیک ایران و مقایسه آن با دیزاین غربی

در این پژوهش به بررسی نشانه های تصویری، خطی و ترکیب بندی نقوش سفالینه های نیشابور پرداخته میشود و تاثیر آن به هویتی کردن اثر می پردازد. آنچه مفاهیم اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد کشف ظرفیت های [...]

مشاهده و خرید
مقاله تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده ها 4000 تومان

مقاله تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده ها

شناسایی عوامل تصادفات جاده ای و یافتن راه حل های مناسب جهت بر طرف نمودن آنها به دلیل هزینه های گزاف اجتماعی و اقتصادی و آثار کوبنده فیزیکی و روانی آن روی افراد و جوامع، از مهمترین موضوعات تحقیقات [...]

مشاهده و خرید