سنگ های رنگی (طرح جابربن حیان) 3000 تومان

سنگ های رنگی (طرح جابربن حیان)

از هر کسی بپرسید سنگ چیست در ابتدا فکر می کند که می داند چیست.اما وقتی تعریفی از او می خواهید احتمالاً بعد از مدتی فکر کردن و بحث کردن به این نتیجه می رسد که سنگ ها جامداتی کم و بیش سخت با منشأ [...]

مشاهده و خرید
طبقه بندی آجیل (طرح جابربن حیان) 3000 تومان

طبقه بندی آجیل (طرح جابربن حیان)

آجیل به مخلوطی از خشکبار گفته می‌شود که بنا بر سلایق و مدل‌های گوناگون، ترکیبات آن فرق می‌کند.خشکبار یا خشکه‌بار یا میوه خشک به میوه‌های خشک شده و برخی مغز دانه‌ها گفته می‌شود. آجیل به مغز [...]

مشاهده و خرید
مراحل ساخت سکه (طرح جابر) 3000 تومان

مراحل ساخت سکه (طرح جابر)

انسان‌های اولیه که دسته جمعی می‌زیستند، نیازی به تعویض کالا نداشتند. بعد از به وجود آمدن طوایف و قبایل مبادله‌ی کالا به کالا رواج یافت. مبادله‌ی کالا به دلایلی با مشکلاتی همراه بود. برای رفع [...]

مشاهده و خرید
مراحل تشکیل پروانه (طرح جابر) 3000 تومان

مراحل تشکیل پروانه (طرح جابر)

کرم ابریشم در طول دوران زندگی اش ۴ بار پوست اندازی می کند و در این مدت در تمام روز و شب از برگ درختان توت سفید تغذیه می کند . امروز کرمهای ابریشم فقط در محیط اسارت انسان زندگی می کنند یعنی انسان [...]

مشاهده و خرید
کـوچ نشینــی (طرح جابربن حیــان) 3000 تومان

کـوچ نشینــی (طرح جابربن حیــان)

طرح جابربن حیان فوق به صورت تکمیل شده و آماده پرینت نهایی می باشد . این طرح قابل استفاده برای دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد.فایل های طرح قابل ویرایش و تغییر می باشد که دریافت [...]

مشاهده و خرید
تـولیـد کاغــذ (طرح جابربن حیــان) 3000 تومان

تـولیـد کاغــذ (طرح جابربن حیــان)

طرح جابربن حیان فوق به صورت تکمیل شده و آماده پرینت نهایی می باشد . این طرح قابل استفاده برای دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد.فایل های طرح قابل ویرایش و تغییر می باشد که دریافت [...]

مشاهده و خرید
دستگــاه گوارش (طرح جابربن حیــان) 3000 تومان

دستگــاه گوارش (طرح جابربن حیــان)

طرح جابربن حیان فوق به صورت تکمیل شده و آماده پرینت نهایی می باشد . این طرح قابل استفاده برای دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد.فایل های طرح قابل ویرایش و تغییر می باشد که دریافت [...]

مشاهده و خرید
لایــه های زمیــن (طرح جابربن حیان) 3000 تومان

لایــه های زمیــن (طرح جابربن حیان)

طرح جابربن حیان فوق به صورت تکمیل شده و آماده پرینت نهایی می باشد . این طرح قابل استفاده برای دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد.فایل های طرح قابل ویرایش و تغییر می باشد که دریافت [...]

مشاهده و خرید
مـاه گرفتگـی (طرح جابربن حیــان) 3000 تومان

مـاه گرفتگـی (طرح جابربن حیــان)

طرح جابربن حیان فوق به صورت تکمیل شده و آماده پرینت نهایی می باشد . این طرح قابل استفاده برای دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد.فایل های طرح قابل ویرایش و تغییر می باشد که دریافت [...]

مشاهده و خرید
مهـره داران (طرح جابربن حیــان) 3000 تومان

مهـره داران (طرح جابربن حیــان)

طرح جابربن حیان فوق به صورت تکمیل شده و آماده پرینت نهایی می باشد . این طرح قابل استفاده برای دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد.فایل های طرح قابل ویرایش و تغییر می باشد که دریافت [...]

مشاهده و خرید
منظـومه شمســی (طرح جابربن حیــان) 3000 تومان

منظـومه شمســی (طرح جابربن حیــان)

طرح جابربن حیان فوق به صورت تکمیل شده و آماده پرینت نهایی می باشد . این طرح قابل استفاده برای دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد.فایل های طرح قابل ویرایش و تغییر می باشد که دریافت [...]

مشاهده و خرید