گزارش کارورزی در آزمایشگاه شیمی آموزشگاه ابتدایی آیت ا… کاشانی

گزارش کارورزی در آزمایشگاه شیمی آموزشگاه ابتدایی آیت ا… کاشانی

فهرست مطالب :

 • اشاره : ۶
 • مقدمه : ۶
 • ویژگی های یک آزمایشگاه ایمن و استاندارد در آموزشگاه : ۱۴
 • فضای یک آزمایشگاه استاندارد. ۱۵
 • ظرفیت یک آزمایشگاه استاندارد. ۱۷
 • امکانات یک ازمایشگاه استاندارد. ۱۸
 • تجهیزات مورد نیاز برای یک آزمایشگاه استاندارد شیمی عبارتند از: ۱۸
 • گزارش آزمایشگاه شماره یک….. ۱۹
 • شناخت غذاها و خوراکی های سالم.. ۱۹
 • گزارش آزمایشگاه شماره دو. ۲۰
 • آشنایی با حالات مختلف ماده. ۲۰
 • گزارش آزمایشگاه شماره سه. ۲۰
 • نقش گرما بر حالات مختلف ماده. ۲۰
 • گزارش آزمایشگاه شماره چهارم. ۲۱
 • آشنایی با تبخیر و میعان.. ۲۱
 • گزارش آزمایشگاه شماره پنجم.. ۲۲
 • شیرین کردن آب شور. ۲۲
 • گزارش آزمایشگاه شماره ششم.. ۲۳
 • تشکیل ابر. ۲۳
 • گزارش آزمایشگاه شماره هفتم.. ۲۴
 • نقش سنگ در تصفیه آب… ۲۴
 • گزارش آزمایشگاه شماره هشتم.. ۲۴
 • نور و بازتابش آن.. ۲۴
 • گزارش آزمایشگاه شماره نهم.. ۲۵
 • راه های صرفه جویی در آب و برطرف کردن نشتی لوله ها ۲۵
 • گزارش آزمایشگاه شماره دهم.. ۲۶
 • طراحی راهکارهایی برای صرفه جویی آب… ۲۶
 • گزارش آزمایشگاه شماره یازدهم.. ۲۶
 • آشنایی با نیرو های جاذبه و دافعه. ۲۶
 • گزارش آزمایشگاه شماره دوازدهم.. ۲۷
 • آشنایی با اهرم و تاثیر آن بر روی نیروی وارد شده به اجسام. ۲۷
 • گزارش آزمایشگاه شماره سیزدهم.. ۲۸
 • آشنایی با نیروسنج و یادگیری اندازه گیری میزان نیرو. ۲۸
 • گزارش آزمایشگاه شماره چهاردهم.. ۲۸
 • آشنایی با نیروسنج و یادگیری اندازه گیری میزان نیرو. ۲۸
 • گزارش آزمایشگاه شماره پانزدهم.. ۲۹
 • آشنایی با مهره داران.. ۲۹
 • گزارش آزمایشگاه پایانی.. ۲۹
 • اثبات وجود هوا در آب… ۲۹
عنوان : گزارش کارورزی در آزمایشگاه شیمی آموزشگاه ابتدایی آیت ا… کاشانی
تعداد صفحات : ۲۹ صفـحـه
قیمت : ۷۲۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : -

تعداد نمایش : 556 نمایش

پاسخ دهید