گزارش کارآموزی در بیمه ایران

گزارش کارآموزی در بیمه ایران

فهرست مطالب :

 • مقدمه. ۲
 • فصل اول:  صاحبان سهام و مؤسسان شرکت۷
 • استخدام نیروی متخصص…. ۹
 • تهیه مکان برای دفتر کار شرکت۹
 • خرید اثاثیه و لوازم اداری.. ۱۰
 • اولین کارمندان شرکت۱۰
 • هزینه تأسیس…. ۱۰
 • فصل دوم: سیاست ها و خدمات بیمه ایران.. ۱۱
 • بیمه ایران و چشم انداز های آینده نگری.. ۱۱
 • سرمایه گذاری و توسعه بیمه های عمر. ۱۲
 • سیستم های کارای اطلاعات حسابداری.. ۱۴
 • فصل سوم: فرایند خدمات بیمه ایران.. ۲۷
 • معرفی  انواع بیمه. ۲۷
 • تعریف آتش سوزی : ۲۸
 • موضوع بیمه آتش سوزی.. ۲۹
 • انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه آتش سوزی : ۲۹
 • تعاریف خطرات اصلی : ۳۰
 • انواع بیمه آتش سوزی : ۳۲
 • تعاریف خطرات تبعی : ۳۳
 • اصل  مسئله. ۳۶
 • مفاهیم        قراردادها ۳۷
 • روش پیشنهادی  برای بیمه گر مطابق   استاندارد. ۴۰
 • فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۴۲
 • منبع: ۴۵
عنوان : گزارش کارآموزی در بیمه ایران
تعداد صفحات : ۴۷ صفحه
قیمت : ۱۵۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 325 نمایش

پاسخ دهید