پژوهش سازگاری سوخت و سازی و عصبی عضلانی در تمرینات ورزشی

پژوهش سازگاری سوخت و سازی و عصبی عضلانی در تمرینات ورزشی

فهرست مطالب :

 • سیستم های تولید انرژی.. ۳
 • سیستم هوازی.. ۴
 • سیستم ATP-CP.. 4
 • سیستم اسیدلاکتیک…. ۵
 • کاربرد سیستم ها در برنامه ریزی تمرینات.. ۵
 • سیستم انرژی بی هوازی بی اسید لاکتیک (فسفاژن) ۵
 • سیستمهای انرژی بی هوازی با اسید لاکتیک…. ۶
 • سیستم انرژی هوازی.. ۶
 • سازگاری تمرینات هوازی.. ۷
 • آنزیم‌های اکسایشی : ۸
 • سازگاری های عضلانی : ۸
 • سازگاری های فیزیولوژیکی ناشی از تمرینات استقامتی : ۹
 • سازگاری تمرینات بی هوازی.. ۱۰
 • سازگاری تمرینات مقاومتی.. ۱۰
 • دلایل افزایش قدرت عضلانی : ۱۱
 • هایپرتروفی.. ۱۱
 • هایپرپلازی.. ۱۲
 • کوفتگی عضلانی تاخیری.. ۱۳
 • مکانیزم ایجاد کوفتگی: ۱۳
 • مکانیسم احتمالی : ۱۴
 • سازگاری عصبی عضلانی: ۱۴
 • سازگاری به صورت کلی: ۱۵
عنوان : پژوهش سازگاری سوخت و سازی و عصبی عضلانی در تمرینات ورزشی
تعداد صفحات : ۱۶ صفحه
قیمت : ۶۰۰۰ تومان
فرمت فایل : DOCX
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 258 نمایش

پاسخ دهید