پژوهش تیپ شناسی گاو شیری و تعیین اسپرم گاو شیری

پژوهش تیپ شناسی گاو شیری و تعیین اسپرم گاو شیری

فهرست مطالب :

چکیده ۴
مقدمه ۵
شرایط گاوهایی با شکل عمومی بدن خوب: ۶
ماندگاری ۷
خصوصیات گاوها که روی طول عمرش اثر می گذارد : ۷
انواع صفات ماندگاری ۸
بقاء : ۸
تکنیک فرمول شاخص سودمندی طول عمر : ۹
طول عمر فاکتور مهم اقتصادی در تولید شیر : ۱۰
صفات تیپ ۱۰
صفت استاندارد ۱۰
فواید امتیاز دهی خطی عبارتست از : ۱۱
صفات اولیه ۱۱
صفات ثانویه ۱۱
قد و قامت دام (بر حسب سانتی متر) ۱۲
عمق بدن ۱۲
عرض سینه ۱۳
زاویه دار بودن بدن ۱۳
زاویه کپل ۱۴
عرض کپل ۱۴
پاهای عقبی از نمای عقب ۱۵
زاویه پا از نمای کنار ۱۵
زاویه سم ۱۶
اتصال پستان جلو ۱۷
محل استقرار سرپستانک جلویی ۱۷
طول سرپستانک ها ۱۸
عمق پستـان ۱۸
فاصله بین بخش زیرین فرج تا بافت ترشحی شیر ۱۹
لیگامنت نگهدارنده وسطی ۲۰
محل استقرار سرپستانک های عقبی ۲۰
عرض پستان عقب ۲۰

عنوان : تیپ شناسی گاو شیری و تعیین اسپرم گاو شیری
تعداد صفحات : ۲۰ صفحه
قیمت : ۴۵۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 1342 نمایش

پاسخ دهید