پژوهش انواع درجه بندی مجلات

پژوهش انواع درجه بندی مجلات

فهرست مطالب :

 • فصل اول :           ۱
 • کلیات پژوهش       ۱
 • چکیده :   ۲
 • بیان مساله :          ۴
 • اهداف تحقیق :      ۴
 • ضرورت تحقیق :   ۵
 • فرضیه ها :          ۵
 • متغیرها : ۵
 • روش اجرای تحقیق :           ۶
 • ابزارجمع آوری داده ها :       ۷
 • ابزارهای تحقیق :   ۷
 • روشهای تجزیه و تحلیل :      ۸
 • فصل دوم :           ۹
 • توضیحات پژوهش  ۹
 • چکیده :   ۱۰
 • درجه‌ها : ۱۰
 • علمی–پژوهشی     ۱۰
 • علمی–ترویجی      ۱۰
 • علمی–عمومی       ۱۰
 • مجله چیست؟        ۱۱
 • مجلات بین المللی   ۱۲
 • مجلات تامسون(ISI, WOS)  ۱۲
 • توضیح کامل  ISI ؟ ۱۲
 • ارزیابی نیمه عمراستناد ارتقاء            ۱۳
 • مجلات اسکوپوس(Scopus)  ۱۴
 • مجلات پاب مد(PubMed)   ۱۴
 • مجلات ISC          ۱۵
 • مجلات داخلی        ۱۵
 • مجلات علمی- پژوهشی        ۱۵
 • مجلات علمی- ترویجی        ۱۶
 • مجلات علمی- تخصصی      ۱۷
 • همایش ها و کنفرانس ها        ۱۷
 • همایش ها و کنفرانس های بین المللی    ۱۸
 • همایش ها و کنفرانس های ملی            ۱۹
 • ISI چیست؟          ۲۱
 • الف) تاریخچه:      ۲۱
 • ب) مکان:            ۲۱
 • ج) فعالیت ها:        ۲۱
 • ب) شیوه انتخاب و ارزیابی درISI:       ۲۲
 • ارجاع به خود یا self citation چیست؟ ۲۴
 • ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟      ۲۴
 • ISI بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟          ۲۵
 • چگونگی دریافت مقالات از ISI :         ۲۵
 • نکاتی مهم در زمینه رتبه بندی مجلات علمی      ۲۵
 • ضریب تاثیر (IF) چیست؟     ۲۶
 • چگونه یک مقاله ISI ارزیابی می شود؟ ۲۷
 • بهترین معیارهای ISIبرای نمایه کردن مجله ها چیست؟      ۲۸
 • موارد فرعی هم وجود دارد که شامل این موارد است :        ۲۸
 • جمع بندی :          ۲۹
 • منابع :    ۳۱
عنوان : پژوهش انواع درجه بندی مجلات
تعداد صفحات : ۳۰ صفحه
قیمت : ۴۵۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 518 نمایش

پاسخ دهید