پژوهش اعتیاد و جوانان “نقش و تأثیر اعتیاد بر جوانان”

پژوهش اعتیاد و جوانان “نقش و تأثیر اعتیاد بر جوانان”

فهرست مطالب :

 • مقدمه : ۱
 • تعریف اعتیاد : ۲
 • معتاد کیست ؟. ۲
 • تاریخچه اعتیاد : ۳
 • مراحل اعتیاد : ۵
 • علل گرایش به اعتیاد : ۶
 • علل فردی ؛ ۶
 • علل خانوادگی ؛ ۶
 • علل تربیتی و آموزشی.. ۶
 • عوامل اجتماعی ؛ ۶
 • عوامل سیاسی ؛ ۶
 • عوامل محیطی و جغرافیایی ؛ ۷
 • عوامل دارویی ؛ ۷
 • زمینه ها و عوامل اعتیاد : ۷
 • الف) ضعف ایمان در خانواده ها ۷
 • ب) حس کنجکاوی جوانان.. ۷
 • ج) طغیان علیه والدین.. ۷
 • د) باورهای غلط.. ۸
 • نشانه های اعتیاد : ۸
 • تأثیر اعتیاد بر جوانان : ۸
 • عوامل مؤثر در اعتیاد جوانان : ۹
 • زمینه های خانوادگی : ۹
 • فقر مادی خانواده : ۱۰
 • عدم آگاهی و کم سوادی : ۱۰
 • اختلافات خانوادگی : ۱۰
 • ویژگی های جوانان و نوجوانان : ۱۰
 • فشار دوستان و همسالان : ۱۱
 • نقش خانواده در آگاه سازی نوجوانان : ۱۱
 • راهکارهای مؤثری والدین به منظور پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان : ۱۱
 • ۱) آموزش معیارهای «خوبی» و «بدی» : ۱۱
 • ۲) یادگیری مقررات خانه، مدرسه و اجتماع : ۱۱
 • ۳) الگوی رفتاری خوب برای فرزندان نوجوان : ۱۲
 • ۴) تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس فرزندان : ۱۲
 • ۵) ارتباط مؤثر و صمیمانه با نوجوانان : ۱۲
 • ۶) فرصت هایی برای تصمیم گیری مسئولانه : ۱۲
 • ۷) هوشیاری درباره انزواطلبی فرزندان : ۱۳
 • ۸) واقعیت هارا به فرزندتان گوشزد کنید : ۱۳
 • پیامدهای ناگوار اعتیاد : ۱۵
 • بعد دینی و اعتقادی.. ۱۵
 • بعد روحی و روانی.. ۱۵
 • بعد خانوادگی.. ۱۵
 • بعد اجتماعی.. ۱۵
 • راه های شناساندن مضرّات مواد مخدّر : ۱۵
 • پیش گیری از اعتیاد : ۱۶
 • الف) خود درمانی.. ۱۶
 • ب) خانواده درمانی.. ۱۶
 • ج) اجتماع درمانی.. ۱۷
 • نتیجه گیری : ۱۷
 • پیشنهادات : ۱۸
 • منابع و مأخذ : ۱۸
عنوان : پژوهش اعتیاد و جوانان “نقش و تأثیر اعتیاد بر جوانان”
تعداد صفحات : ۲۱ صفحه
قیمت : ۳۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 85 نمایش

پاسخ دهید