پروژه کارآموزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

پروژه کارآموزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

فهرست مطالب :

 • فصل اول.. ۷
 • آشنایی با مکان کارآموزی.. ۷
 • مقدمه : ۸
 • تاریخچه کمیته امداد امام خمینی(ره) : ۸
 • پیش زمینه تاریخی : ۸
 • اهداف.. ۹
 • نوع فعالیت.. ۹
 • خدماتی.. ۹
 • نوع مالکیت.. ۱۰
 • دولتی – مردمی.. ۱۰
 • چارت سازمانی.. ۱۰
 • تعداد پرسنل.. ۱۱
 • سازمان مالی کمیته امداد: ۱۱
 • آدرس و کروکی مکان کارآموزی.. ۱۲
 • سیستم مالی مورد استفاده. ۱۲
 • سیستم های مورد استفاده در کمیته امداد شهرستان شهرستان … به شرح زیر می باشد: ۱۳
 • فصل دوم. ۱۴
 • ارزیابی آموخته های دوران کارآموزی و گزارشات.. ۱۴
 • مقدمه : ۱۵
 • بخش اول : ۱۵
 • ارزیابی آموخته های دوران کارآموزی.. ۱۵
 • تعاریف اختصاصی در مورد کمیته امداد: ۱۵
 • انواع منابع از نظر ماهیت : ۱۷
 • انواع انبار در سیستم حسابداری انبار: ۱۸
 • کاردکس کالا در انبار: ۱۸
 • کاردکس کالا در موسسه: ۱۹
 • کاردکس ریالی کالا: ۱۹
 • اسناد موجود در سیستم حسابداری انبار: ۱۹
 • موجودی ابتدای دوره: ۲۱
 • خرید ها: ۲۱
 • مصرف: ۲۱
 • ضایعات: ۲۱
 • حقوق و دستمزد. ۲۲
 • تنخواه گردان.. ۲۳
 • حسابداری درآمد: ۲۶
 • حسابداری هزینه ها : ۲۷
 • تشریح فعالیتهای صورت گرفته در مدت کارآموزی: ۲۸
 • فصل سوم : ۳۳
 • انتقادات  ، پیشنهادات و نتیجه گیری.. ۳۳
 • نتیجه گیری : ۳۴
 • انتقادات و پیشنهادات : ۳۴
 • منابع و مأخذ : ۳۵
 • ضمائم و پیوست.. ۳۶

چکیده :

کمیته امداد امام خمینی بعنوان نهادی انقلابی و از نوع مؤسسات ناسودبر و عام المنفعه ست و تحت نظارت مقام رهبری قرار دارد که مرکز اصلی آن در تهران بوده و در تمامی شهرستان‌ها و اکثر بخشهای کشور و در برخی نقاط خارج از کشور دارای شعبه می‌باشد. پس از ولایت فقیه، شورای مرکزی عالی‌ترین رکن این نهاد می‌باشد که مسئولیت کلی امور امداد را عهده دار است. سرپرستی بعنوان بالاترین مقام اجرایی و عضو شورای مرکزی امداد مجری مصوبات شورای مرکزی می‌باشد، اداره کل کمیته امداد در استان بعنوان هماهنگ کننده و ناظر بر امور شاخه‌های اصلی مستقر در شهرستانها می‌باشد و کمیته امداد شاخه‌ها در کلیه شهرستانها و برخی شهرها و مراکز دهستان‌ها بعنوان اصلیترین واحد پشتیبانی امداد مستقیماً به امور مددجویان و ارباب رجوع رسیدگی می‌کند.

عنوان : کارآموزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
تعداد صفحات : ۴۳ صفحه
قیمت : ۳۰۰۰ تومان
فرمت فایل : DOCX
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 694 نمایش

پاسخ دهید