پرسشنامه اجتناب تجربی ای (MEAQ) گامز و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه اجتناب تجربی ای (MEAQ) گامز و همکاران (۲۰۱۱)

چکیده :

پرسشنامه اجتناب تجربی چندبعدی (MEAQ) توسط گامز و همکاران (۲۰۱۱) تدوین شده است. دارای ۶۲ سوال در طیف لیکرت ۶ درجه ای می باشد. همچنین ۶ خرده مقیاس اجتناب رفتاری، پریشانی گریزی، تعویق، حواس پرتی/فرونشانی، انکار/ سرکوبی و تحمل پریشانی دارد. به صورت PDF ارائه شده و نحوه نمره گذاری به همراه روایی و پایایی آن بیان شده شده است.

عنوان : پرسشنامه اجتناب تجربی ای (MEAQ) گامز و همکاران (۲۰۱۱)
تعداد صفحات : ۸ صفحه
قیمت : ۱۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 278 نمایش

پاسخ دهید