پایان نامه بررسی عوامل عدم تمایل دانشجویان دانشگاه ازاد به ورزش

پایان نامه بررسی عوامل عدم تمایل دانشجویان دانشگاه ازاد به ورزش

فهرست مطالب :

 • فصل اول: طرح تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت مسأله
 • سوالات تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف کلی
 • اهداف ویژه
 • مفاهیم، واژه ها و اصطلاحات
 • تعریف عملیاتی
 • فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات تحقیق
 • مقدمه
 • بخش اول: مبانی نظری تحقیق
 • تغییرات بوجود آمده در پایان دهه ۱۹۸۰
 • طبقه بندی عوامل بازدارنده
 • نظریه ها و مدلها
 • مدل اجتماعی – روانی
 • یک مدل در مورد عدم استفاده از خدمات عمومی اوقات فراغت
 • مدل تصمیم گیری
 • مدلی بر اساس رابطه ارجحیت – مشارکت
 • عوامل بازدارنده فردی
 • عوامل بازدارنده بین فردی
 • عوامل بازدارنده ساختاری
 • مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت
 • عوامل بازدارنده از مشارکت به عنوان مراحل یک مدل سلسله مراتبی
 • نظریه غلبه بر عوامل بازدارنده
 • قضیه غلبه بر عوامل بازدارنده
 • غلبه و گزارش عوامل بازدارنده
 • تاثیر متقابل انواع مختلف عوامل بازدارنده
 • قضیه توازن
 • فراتر از شرکت در اوقات فراغت
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات انجام شده در ایران
 • تحقیقات انجام شده در کشورهای جهان
 • نتیجه گیری
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • ابزار جمع آوری داده ها
 • روایی پرسشنامه
 • پایایی پرسشنامه
 • جامعه و نمونه آماری تحقیق
 • روش تحلیل داده ها
 • فصل چهارم: نتایج و یافته ها
 • مقدمه
 • توصیف آماری داده ها
 • شاخص گرایش به مرکز و پراکندگی
 • جداول و نمودارهای توزیع فراوانی
 • توزیع نرمال داده ها
 • استنباط آماری داده ها
 • آزمون فرضیات تحقیق
 • نتیجه کلی
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • مقدمه
 • خلاصه تحقیق
 • پیشنهادات بر گرفته از یافته های تحقیق
 • پیشنهاداتی برای محققین آینده
 • پرسشنامه
 • منابع
عنوان : بررسی عوامل عدم تمایل دانشجویان دانشگاه آزاد به ورزش
تعداد صفحات : ۱۳۹ صفحه
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 463 نمایش

پاسخ دهید