مقاله آونگ فیزیکی

مقاله آونگ فیزیکی

فهرست مطالب :

 • مقدمه :. ۳
 • معادله حرکت آونگ ساده. ۳
 • استفاده استعاری در علوم اجتماعی.. ۴
 • آونگ فیزیکی (آونگ کاتر). ۴
 • شرح :. ۶
 • خاصیت سینوسی نوسان: ۶
 • فرکانس و دوره تناوب: ۹
 • دامنه نوسان: ۱۰
 • سرعت زاویه ای و رابطه آن با دوره تناوب:. ۱۳
 • تعریف سرعت زاویه ای:. ۱۳
 • عوامل موثر بر نوسان آونگ… ۱۵
 • آزمایش آونگ فیزیکی :. ۱۶
 • معادله حرکت آونگ ساده. ۱۸
 • استفاده استعاری در علوم اجتماعی.. ۱۸
 • روش انجام آزمایش :. ۱۹
 • منابع و مأخذ :. ۲۲
عنوان : آونگ فیزیکی
تعداد صفحات : ۲۲ صفحه
قیمت : ۵۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 1309 نمایش

پاسخ دهید