مسئولیت دولتها درقبال پخش امواج ماهواره ای درحقوق بین الملل (کارتحقیقی)

مسئولیت دولتها درقبال پخش امواج ماهواره ای درحقوق بین الملل (کارتحقیقی)

چکیده :

این پژوهش به بررسی مسئولیت دولتها درقبال پخش امواج ماهواره ای درحقوق بین الملل می پردازد. در این راستا عده ای از کشورها که از سیاست جریان آزاد اطلاعات حمایت می کنند، بر این عقیده اند که تمامی کشورها می توانند به پخش مستقیم برنامه ها از طریق ماهواره نیز اقدام کنند و در مقابل، گروهی نیز در برابر این سیاست مقاومت کرده و آن را از لحاظ حقوقی به چالش می کشانند. هدف این پژوهش بررسی نظریه‌های حقوقی حاکم بر فضا و اقدامات متقابل دولت ها در این راستا است.

واژگان کلیدی : مسئولیت ، حقوق بین الملل ، امواج ماهواره ای ، نظریه حقوقی

فهرست مطالب :

 • چکیده. ۳
 • مقدمه. ۴
 • فصل اول : ۵
 • مبانی امواج ماهواره ای.. ۵
 • تعاریف ؛ ۶
 • ماهواره. ۶
 • پارازیت : ۷
 • مدار ماهواره. ۷
 • انواع پوشش های ماهواره ای.. ۹
 • فصل دوم : ۱۰
 • مسئولیت دولت ها در قبال پخش امواج ماهواره ای در حقوق بین الملل.. ۱۰
 • مقدمه. ۱۱
 • طرح مسائل رژیم حقوقی حاکم بر ماهواره ها ۱۱
 • ماهوارهها و نقض حاکمیت دولتها ۱۲
 • ماهوارهها و اصول حقوقی حاکم بر آن در چارچوب تلاش های سازمان ملل متحد و کمیته کپیوس… ۱۳
 • بررسی ابعاد حقوقی ارسال پارازیت از منظر حقوق بین الملل.. ۱۵
 • توسل به اقدام متقابل در برابر پخش برنامه های ماهواره ای ناخواسته. ۲۶
 • فصل سوم. ۲۹
 • نتیجه گیری جمع بندی.. ۲۹
 • نتیجه گیری.. ۳۰
 • منابع و مأخذ. ۳۳
عنوان : مسئولیت دولتها درقبال پخش امواج ماهواره ای درحقوق بین الملل (کارتحقیقی)
تعداد صفحات : ۳۳ صفحه
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 148 نمایش

پاسخ دهید