تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی (پاورپوینت)

تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی (پاورپوینت)

چکیده :

 

برای موفقیت در عرصه ورزش، استان-ها باید برنامه های خود را در راستای برنامه های ملی و کلان ورزشی تنظیم کنند. استان خراسان رضوی، به عنوان یکی از استان هایی که همیشه سهم بسزایی در ورزش کشور داشته، برنامه مدون در حوزه ورزش نداشته و فعالیت های مربوط به طور سلیقه ای و تصادفی دنبال می شوند. بنابراین، این پژوهش به دنبال تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی است. جامعه آماری پژوهش، صاحب نظران و دست اندرکاران عالی ورزش خراسان رضوی بودند (در مجموع ۲۲۰ نفر). روش نمونه گیری از نوع سرشماری بود و در نهایت ۲۰۲ پرسشنامه به درستی برگشت داده شد. ترکیبی از روش های کیفی (پرسشنامه باز و مصاحبه) و روشهای کمی (ضریب دهی و رتبه دهی) برای گردآوری تحلیل داده ها استفاده شد.

 

عنوان : تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی (پاورپوینت)
تعداد صفحات : ۳۷ اسلاید
قیمت : ۷۰۰۰ تومان
فرمت فایل : PPSX
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 110 نمایش

پاسخ دهید