بررسی رابطه سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی در دانشجویان (مقاله ارشد)

بررسی رابطه سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی در دانشجویان (مقاله ارشد)

چکیده :

یکی از مهمترین متغیرهایی که می تواند بر کیفیت زندگی افراد به خصوص قشر تحصیل کرده تاثیرگذار باشد سبک های مقابله ای می باشد. هدف این تحقیق بررسی این مطلب بود که تا چه حد سبک های مقابله ای مورد استفاده دانشجویان می توانند سلامت روانی آن ها را پیش بینی کنند. برای سنجش سبک های مقابله ای از پرسشنامه روش های مقابله ای در برابر مشکلات و برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های مقابله ای مساله مدار و منطقی ارتباط معنادار بیشتری با کیفیت زندگی دارند و سبک مقابله ای هیجانی ارتباط متوسط با کیفیت زندگی دارد. این نتایج نشان می دهد که استفاده از سبک های ناکارآمد و اجتنابی می تواند کیفیت زندگی دانشجویان را به خطر بیندازد. استفاده از سبک های مقابله ای مساله مدار و منطقی اثر مثبتی بر کیفیت زندگی دانشجویان دارد.

کلمات کلیدی : کیفیت زندگی، سبک های مقابله ای مشکل مدار، سبک های مقابله ای هیجان مدار

عنوان : بررسی رابطه سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی در دانشجویان
تعداد صفحات : ۸ صفحه
قیمت : ۳۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 133 نمایش

پاسخ دهید